Fundamentals programma

Als je met plezier en voldoening wilt leven en werken, is er maar één persoon die daarvoor kan zorgen en dat ben jij. Wat je daarvoor nodig hebt is persoonlijk leiderschap, persoonlijke regie en -verantwoordelijkheid. Iets wat je waarschijnlijk zelf behoorlijk belangrijk vindt maar waarvan het bewustzijn en de acties daarvoor in je dagelijkse leven en  -werk regelmatig naar de achtergrond verdwijnt.
Tijdens het Fundamentals programma onderzoek je wat je waarden zijn, wat je kernkwaliteiten (en daarvan afgeleid je valkuilen, uitdagingen en allergieën) zijn. Je staat er uitgebreid bij stil hoe je op dit moment je leven leidt. Waar je je tijd aan weggeeft en hoe je dat misschien liever anders doet en wat daarvoor nodig is. Je kijkt naar jouw wijze van communiceren. Reflecteert op de mate waarin jij jezelf en anderen aanmoedigt en complimenteert. Kijkt waar jouw focus ligt. Checkt of jij de positieve of de negatieve kant van zaken ziet en benadrukt. Je staat opnieuw stil bij jouw wijze van feedback vragen, geven en ontvangen. En voorafgaand aan deze onderwerpen zorg je ervoor dat je een goede basis hebt van waaruit je kunt werken. Zorg je ervoor dat je mail op orde is en dat je een realistische en werkbare planning hebt waarin, naast je afspraken en vergaderingen, ook je werkvoorraad zichtbaar is. 

Heel kort door de bocht kun je zeggen dat als je het Fundamentals programma doorloopt, je een traject volgt dat je opnieuw bewust maakt van een aantal essentiële onderdelen van je leven. Waar je de tijd neemt en de gelegenheid pakt om je opnieuw met bestaande keuzes te verbinden of deze aan te passen. Om aan die keuzes acties te koppelen waardoor je écht andere resultaten krijgt in je leven en je werk. Dat je ervoor zorgt dat je met (meer) plezier en gemak resultaten neerzet voor jezelf en de organisatie waar je voor werkt.  En als laatste en naar onze mening het allerbelangrijkste: dat je je persoonlijk gelukkiger gaat voelen. 

In de vijf modules van het Fundamentals programma onderzoeken we én handelen we praktisch op een breed spectrum. Vanaf module één doe je al dingen anders waar je heel blij van wordt en die je inspireert voor de volgende modules. Bij ons is veranderen niet iets anders doen omdat je het nu niet goed doet. Bij ons ga je iets anders doen omdat je dat zelf wilt. Omdat je je tijdens het programma bewust bent geworden van wie je wilt zijn en wat je in je werk en leven wilt doen. Daarom heeft dit programma enorm veel invloed op persoonlijk werkgeluk en persoonlijke resultaten. Onze nadruk ligt op de ontwikkeling van het individu. En daar plukt het team, en natuurlijk de organisatie, de vruchten van. 


Module
De basis

Wat het geeft:
Structuur | overzicht | rust in je hoofd | stressreductie| tijdwinst| duurzame inzetbaarheid| realistische planning| behapbare werkvoorraad| ‘lege’ inbox | papierloos werken| focus| blijheid.

 

 

 

 

Als eerste zorg je voor een goede basis. Je weet waar je verantwoordelijk voor bent en wat je bevoegdheden zijn. Je hebt overzicht op én doorstroming in je werkvoorraad. In de praktijk betekent dit dat je een structuur hebt die ervoor zorgt dat je mailbox de functie krijgt waarvoor het bedoeld is: een brievenbus met alleen nieuwe mail. Door deze basis heb je overzicht en kun je goede keuzes maken. Je creëert een realistische werkbare planning die voor je werkt (en niet andersom). Dit alles zorgt ervoor dat je met (meer)  plezier en rust in je hoofd de resultaten kunt leveren waar je voor opgesteld staat en je met voldoening naar huis gaat. 


Module 2
Bewust zijn van je waarden & je kernkwaliteiten onder de loep

Wat het geeft:
Verbinding |duidelijkheid over persoonlijke waarden  | duidelijkheid over organisatiewaarden  | reflectie | inzicht in je kernkwaliteiten, valkuilen, uitdagingen & allergieën | nieuwe keuzes | focus | voldoening | trots.

Je kunt pas een andere beweging maken als je weet wie jij bent en wat je belangrijk vindt. Door alle drukte in het leven sta je daar vaak niet bij stil en ga je maar door. Met als resultaat dat er niets veranderd. En hoe mooi is het om te zorgen dat jouw wensen, als het gaat om waarden en doelen, aansluiten bij het werk wat je doet?
Dus…
Wat vind jij waardevol in je leven?

Wat vind je waardevol in je werk?
Waar word jij blij van?
Waar ligt jouw passie? Wat wil jij heel graag wel?
Wat wil je absoluut niet?

 

 

 

 

 

 

Ben je tevreden met waar je staat in het hier en nu? Waar wil je staan over een half jaar, een heel jaar of vijf jaar? Ben je daar mee bezig of denk je daar nooit over na?
Hiervoor is volop aandacht in de tweede module. We inventariseren de persoonlijke waarden en die van de organisatie. Daarnaast kijken we naar je persoonlijke kernkwaliteiten, je valkuilen, uitdagingen en allergieën.
Je zult jezelf nog beter leren kennen. 


Module 3
Eerlijke balans

Wat het geeft:
Prettige werk-, privé- en persoonlijke balans | gezondheid | duurzame inzetbaarheid | bewustzijn op  wat je anders wilt in je werk en je leven | gerichte actie om doelen te realiseren | verbinding | focus.

Hoe staat het met de balans in jouw leven? Hoe verkies jij je tijd te verdelen tussen je werk, je partner/gezin/familie/vrienden en jezelf? Hoe zorg jij ervoor dat jij je wensen verwezenlijkt? Zowel zakelijk als in je privéleven. Hoe staat het met de balans in je team? Werken de bestaande afspraken of moeten er nieuwe expliciete afspraken gemaakt worden? Dat zijn de onderwerpen die aan bod komen tijdens de derde module van het Fundamentals programma. 

Deze module gaat over écht in je eigen spiegel kijken en daardoor nieuwe keuzes willen maken. Over reflecteren en verder verdiepen om daarna nog meer de regisseur te zijn van jouw werk en leven. 


Module 4
Positieve communicatie & feedback 

Wat het geeft:
Positieve(re) communicatiecultuur | positieve(re) werksfeer | verbinding | erkenning | trots | meer of weer werkplezier | handvatten voor het vragen, geven en ontvangen van feedback.

Communicatie heeft op veel zaken invloed. Als je in een omgeving zit met positieve communicatie dan heeft dat invloed op jouw humeur, op jouw geluksgevoel, op de sfeer, op de cultuur en daardoor op dat wat je doet. En als jij positief communiceert, maak je daarmee een heleboel mensen gelukkig. Als eerste jezelf.

Albert Einstein (we zijn grote fan van hem!) lanceerde de volgende stelling: 
Enthousiasme = missie x centen + complimenten
Het is dus niet zo dat alleen je missie in je werk en de beloning die je voor je werkzaamheden krijgt jou enthousiast maken. Complimenten maken het af. Oftewel: complementeren het.

De kans is groot dat je nu denkt  ‘Ja, ik wil heel graag meer complimenten en meer van dat, maar ik krijg dat niet of niet genoeg.’  We gaan niet kijken hoe jij een ander kunt veranderen. Dat lukt je namelijk niet. We gaan wel kijken waar jij invloed uit kunt oefenen op anderen en dat begint altijd bij jezelf. 

In deze inspiratie sessie gaan we het hebben over aanmoedigen en complimenteren. En we hebben het ook over hoe je wat makkelijker ‘Nee (nu niet)  kunt zeggen. We inventariseren wat jij anders wilt in de communicatie naar jou toe en in de communicatie vanuit jou. Je hebt meer invloed dan je misschien denkt.
Deze module heeft veel impact op de communicatiecultuur en je leert (nog beter) om te gaan met het vragen, ontvangen en geven van feedback. 

 

 

 


Module 5
Persoonlijke coaching & afronding

De eerste vier modules zijn gedeeltelijk plenair en gedeeltelijk met persoonlijke coaching en begeleiding.
Er zit een aantal weken tussen elk programma onderdeel en na het vierde onderdeel komen we nog een keer terug voor de vijfde module om individueel met elke deelnemer te evalueren wat er bereikt is en wat er eventueel nog meer nodig is. We ronden het gezamenlijk feestelijk af. 


De tijdinvestering
Maar 20 uur verspreid over een klein half jaar, hebben wij er samen met onze deelnemers voor nodig om een heleboel veranderingen in gang te zetten en door te voeren.
In de praktijk, tussen de modules door, gebeurt er een heleboel. Je gaat het programma samen in en je geniet samen van de mooie en de minder mooie dingen die je tegen gaat komen.
Je leest het goed: minder mooie dingen. Ook die horen erbij: zonder wrijving geen glans!

We zijn gedurende het hele programma en tot ver daarna bereikbaar voor vragen die gesteld willen worden, complimenten die gegeven willen worden, en andere dingen die onze opdrachtgevers en deelnemers met ons willen delen.