Fundamentals programma

Een team- en persoonlijk ontwikkelprogramma in één.

5 teamtrainingen en 5 persoonlijke coachuren verspreid over 5 maanden. 

Als je met plezier en voldoening wilt leven en werken, is er maar één persoon die daarvoor kan zorgen en dat ben jij!

Wat je daarvoor nodig hebt is persoonlijk leiderschap, persoonlijke regie en -verantwoordelijkheid. Maar in de hectiek van alledag is het best lastig om daarbij stil te staan. Daarom hebben wij een programma gebouwd dat daarbij helpt.  

Met  het Fundamentals programma faciliteert Ictus haar deelnemers, zich opnieuw bewust te worden van een aantal essentiële onderdelen in leven en werken. Het is een programma waarin mensen de tijd krijgen en de gelegenheid pakken om zich opnieuw met bestaande keuzes te verbinden of deze aan te passen. Om aan die keuzes acties te koppelen waardoor ze écht andere resultaten krijgen in hun leven en werk. Dat zorgt ervoor dat ze met (meer) plezier en gemak resultaten neerzetten voor zichzelf en de organisatie waar ze voor werken. En als laatste en waarschijnlijk het allerbelangrijkste: dat ze zich persoonlijk gelukkiger gaan voelen. Dat heeft enorm veel invloed op henzelf, hun team en de organisatie waar ze voor werken. Het programma bestaat uit vijf modules die ook los af te nemen zijn.


Module 1
De basis (mail & planning)

Wat het geeft:

 • Dagelijks een lege inbox
 • Doen wat je van plan bent
 • Voortgangsbewakingssysteem
 • Een werkbare en realistische planning
 • Inzicht dat je helpt ja en ook nee (nu niet) te zeggen
 • Inzicht dat je helpt keuzes te maken
 • Kennis en waardevolle tips en tricks van Outlook
 • Makkelijker je afspraken na kunnen komen
 • Makkelijker weg kunnen gooien
 • Meer energie & vitaliteit
 • Meer rust in je hoofd
 • Omgaan met cc-mail
 • Overzicht & prioriteringssysteem
 • Structuur in je mail en planning
 • Tijdwinst & zicht op je werkvoorraad

Hoe we het doen:

Als eerste zorgen we voor een goede basis. We creëren overzicht en doorstroming in de werkvoorraad en informatie. In de praktijk betekent dit dat er een werkstructuur ontstaat die ervoor zorgt dat de mailbox functioneert zoals het bedoeld is; een brievenbus waar nieuwe mail in binnenkomt en die er ook weer uit verdwijnt. Hier voegen we een realistische, werkbare planning aan toe die nageleefd kan worden. Hierdoor is er overzicht dat helpt bij het maken van juiste keuzes. Dat zorgt voor kwaliteit en resultaten. Mensen ervaren (meer) rust in het hoofd,  zijn energiek en voelen zich blijer.


Module 2
Balans & invloed

Wat het geeft:

 • Prettige werk-, gezin- en persoonlijke balans
 • Gezondheid | duurzame inzetbaarheid
 • Bewustzijn op  wat iemand anders wil in werk en leven
 • Bewustzijn op  wat iemand anders kan in werk en leven
 • Gerichte actie om doelen te realiseren
 • Verbinding en focus
 • Zelfreflectie

Hoe we het doen:

Hoe staat het met iemands balans? Hoe verkiezen deelnemers hun tijd te verdelen tussen werk, partner, gezin, familie, vrienden en henzelf? Hoe zorgen ze ervoor dat ze hun  persoonlijk gewenste veranderingen doorvoeren; zowel zakelijk als privé? Deze module gaat over écht in de eigen spiegel kijken en daardoor nieuwe keuzes willen maken. Over jezelf als medeveroorzaker zien van de omstandigheden. Over reflecteren en verder verdiepen om daarna nog meer de regisseur te zijn van eigen werk en leven. 


Module 3
Bewust zijn van je waarden & je kernkwaliteiten onder de loep

Wat het geeft:

 • Verbinding
 • Duidelijkheid over persoonlijke waarden
 • Duidelijkheid over organisatie waarden 
 • Bewustzijn | reflectie op persoonlijke kernkwaliteiten
 • Bewustzijn | reflectie op persoonlijke valkuilen
 • Bewustzijn | reflectie op persoonlijke uitdagingen
 • Bewustzijn | reflectie op persoonlijke allergieën
 • Focus

Hoe we het doen:

Je kunt pas een andere beweging maken als je weet wie jij bent en wat je belangrijk vindt. Door alle drukte in het leven staan mensen daar vaak niet bij stil en wordt er maar doorgegaan. We inventariseren de persoonlijke waarden en we onderzoeken of die wel of niet aansluiten op die van de organisatie.
Het kernkwadrant dat we maken, geeft de deelnemer veel inzichten op persoonlijke kwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en allergieën. We kijken wat de impact daarvan is op het persoonlijke leven en op de resultaten en de samenwerking op het werk.


Module 4
Positieve communicatie & feedback 

Wat het geeft:

 • Positieve(re) communicatiecultuur
 • Positieve(re) werksfeer
 • Verbinding
 • Erkenning en trots
 • Feedback vragen
 • Feedback ontvangen
 • Feedback geven
 • Meer of weer werkplezier

Hoe we het doen:

We hebben het over de invloed van communicatie en hoe je die positief kunt beïnvloeden en daardoor aanwenden. We hebben het uitgebreid over aanmoedigen en complimenteren. We hebben daar leuke en inspirerende oefeningen bij die blijven doorwerken na de training.  Als je focust op positieve prestaties en deze erkent, is iemand aanspreken op groeipunten helemaal niet lastig meer. Er is volop aandacht op naast ja ook nee (nu niet) zeggen en kleine en grote conflicten uitpraten. Deelnemers leren op een leuke en eenvoudige manier feedback te vragen, te geven en te ontvangen.


Module 5
Gedragsstijlen en afronding

 • Meer begrip voor anderen
 • Meer verbinding
 • Aangenamere cultuur
 • Fijnere samenwerking
 • Meer begrip voor zichzelf
 • Effectievere samenwerking
 • Inzicht in wie deelnemers zijn als het gaat over voorkeursgedrag
 • Inzicht in wie collega’s zijn als het gaat over voorkeursgedrag 

Hoe we het doen:

Tijdens de laatste module van het Fundamentals programma maken we een korte persoonlijkheidsanalyse die gebaseerd is op het DISC model. Na het invullen van een vragenlijst krijgen de deelnemers inzicht in wie ze zijn en wie hun collega’s zijn als het gaat om voorkeursgedrag. We kijken met de (letterlijke) rode, gele, groene of blauwe pet op, terug op de voorgaande modules. 

Aansluitend is er per deelnemer een uur persoonlijke coaching  om individueel met elke deelnemer te evalueren wat er bereikt is en te kijken wat er eventueel nog nodig is. We ronden het gezamenlijk feestelijk (met cadeau!) af. 


De tijdinvestering

Ongeveer 22 uur verspreid over een klein half jaar, hebben wij er samen met onze deelnemers voor nodig om een heleboel veranderingen in gang te zetten. In de praktijk, tussen de modules door, gebeurt er een heleboel. Je gaat het programma samen in en je geniet samen van de mooie en de minder mooie dingen die je tegen gaat komen. Je leest het goed: minder mooie dingen. Ook die horen erbij: zonder wrijving geen glans!

We zijn gedurende het hele programma en tot ver daarna bereikbaar voor vragen die gesteld willen worden, complimenten die gegeven willen worden, en andere dingen die onze opdrachtgevers en deelnemers met ons willen delen.