Module vier | Communicatie & feedback

Het mag best iets leuker in de wijze van communiceren binnen je team.
Het is tijd voor meer positiviteit terwijl je wel zegt wat er te zeggen is!

Verheug je alvast op

  • Een positieve(re) communicatiecultuur
  • Een positieve(re) werksfeer
  • Meer verbinding met jezelf en je team
  • Erkenning en trots
  • Feedback vragen
  • Feedback ontvangen
  • Feedback geven
  • Meer of weer werkplezier

Zo doen we het

Je leert te zeggen wat er te zeggen is (aan het juiste loket) en aanspreekbaar te zijn.  Je leert hoe je feedback vraagt, ontvangt en geeft. Misschien heb je dat eerder geleerd maar je kunt dit niet genoeg herhalen.  Je kiest wat jij anders wilt gaan doen in jouw wijze van communiceren. Je wordt  je bewust hoe je naar jezelf en anderen kijkt en hoe je daarover communiceert. Kijk je eerst naar wat er niet is of naar wat er wel is? Geef je genoeg complimenten? Moedig je aan? Ben je je bewust van de gevolgen daarvan?
We onderzoeken wat jij en je team anders willen in de onderlinge communicatie en stellen samen vast hoe jullie dat gaan doen.

Wil je geluk
of wil je gelijk?

Mooi filmpje van Ikea