Burn-out preventie

Stress wordt je vaak te veel als de spanning 
op verschillende gebieden oploopt. Je verliest 
hierdoor de controle op jezelf, je gezin of je werk. 
De balans tussen werk en privé raakt verstoord. 
Burn-out is beroepsziekte nummer één.

Wat kost een burn-out?

De werknemer:

 • Levenslust en plezier
 • Verbinding met zichzelf en anderen
 • Uitdaging in het leven
 • Een gevoel van zekerheid
 • Regie over het eigen leven
 • Lichamelijke- en geestelijke gezondheid
 • Levensgeluk

De werkgever:

 • Twee jaar verplicht 70% doorbetalen bruto salaris
  (gemiddeld is dat € 230,– per dag en gemiddeld duurt een burn-out negen maanden | dat is bijna € 45.000,–)

En vergeet deze niet:

 • Vervanging regelen
 • Omzet- en productieverlies
 • Kosten verzuimbegeleiding en re-integratie 

Reden genoeg om tijdig in te grijpen. Niets doen is sowieso geen optie.

Wij begeleiden jou en je werknemer graag . Als je je realiseert wat de investering daarvan is in vergelijking met de kosten van een burn-out, hopen wij dat je meteen contact met ons opneemt om een afspraak in te plannen (info@ictus.nl | 06-2035 3406).

 
Klik hier
voor onze stresstest!

Hoe herken je werkstress?

Merk je een verminderde betrokkenheid bij je werknemer?

 • Bespreek tijdens functioneringsgesprekken van welke aspecten in het werk de werknemer energie krijgt en hoe het met het energieniveau zit in vergelijking met de afgelopen jaren. Bekijk samen de planning en/of het takenpakket en of deze bijgestuurd kunnen worden.
 • Vraag naar de oorzaken als je merkt dat je werknemer afstand neemt van het werk of energieverlies toont.
 • Ga tussentijds met je werknemer in gesprek als deze langer of vaker mat blijft overkomen, en minder initiatief neemt dan anders.
 • Vraagt je werknemer om meer waardering of beloning, dan is het belangrijk te checken of het hier inderdaad om gaat. Het kan ook een signaal zijn dat hij te weinig steun van u of van de collega’s ervaart, óf dat het werk onvoldoende aansluit bij de basisbehoefte.
 • Uit je werknemer structureel meer kritiek dan gebruikelijk en toont hij minder betrokkenheid, dan helpt het om je zorg uit te spreken dat de werknemer ‘op afstand raakt’. Vraag hem wat hij en jij kunnen doen om weer tot betrokkenheid te komen.

Vermoed je een (dreigende) burn-out?

 • Vraag in algemene termen naar de hersteltijd na het werk. Na hoeveel tijd na het werk kan een werknemer weer andere activiteiten ondernemen? Een hersteltijd langer dan een uur is een symptoom van stress en een werknemer die regelmatig na het werk niets meer doet, of zelfs het hele weekend nodig heeft om bij te komen, vertoont symptomen van een (dreigende) burn-out.
 • Check bij de werknemer de balans tussen taken die energie kosten en werkzaamheden die energie geven. Als hij te veel taken heeft die energie vragen, zit hem dit dam in het werk of in de persoonskenmerken van de werknemer? Denk aan zaken als geen nee durven zeggen, onvoldoende doseren of taken durven afwisselen.
 • Schakel tijdig hulp in als de werknemer symptomen vertoont van een burn-out.
 • Ook bij verzuim door stress en bij een verwijzing van de werknemer naar professionele hulp, is het belangrijk dat je de regie houdt. Onderhoud goed contact met je werknemer, denk mee over het aanbieden van passend werk en over toewerken naar haalbare oplossingen.

Na een burn-out helpen we mensen graag weer aan het werk op een wijze die werkt voor de werkgever en de werknemer.
We informeren je graag over onze wijze en de mogelijkheden.