Stichting Lamp

Wij zijn trouwe sponsor en ambassadeur van Stichting Lamp door jaarlijks een donatie te doen en daarnaast een vast percentage van onze omzet aan hen te geven. De stichting helpt met onderwijs en gezondheidszorg in minder ontwikkelde landen en wordt geheel geleid door vrijwilligers. Van elke euro die door donateurs gegeven wordt komt 98 procent terecht bij de kinderen waarvoor het bestemd is.
We brengen deze stichting graag onder je aandacht.
Wil je ook donateur worden, klik dan hier.

Lees meer:

De gedachte van de oprichter is:
Onderwijs betekent vrijheid en meer geloof in jezelf.

De Stichting heeft tot doel: het helpen, stimuleren en financieel ondersteunen van projecten van onderwijs en gezondheidszorg in minder ontwikkelde landen waar ook ter wereld. 

Hun projecten zorgen voor een structurele verbetering van de lokale omstandigheden van de bevolking en worden volledig gedragen door organisaties ter plekke. Elk project moet worden ontwikkeld vanuit een lokale vraag en niet vanuit een westers aanbod. Het is daarbij van wezenlijk belang dat een project gebaseerd is op de daar aanwezige kennis, draagkracht en motivatie om zelf iets te willen.

Voor meer informatie: www.stichtinglamp.nl