Organisatie opstellingen

Een onderhuids probleem kan langdurig blijven sluimeren en wijzen op iets dat niet helemaal lekker loopt in de organisatie.

Een organisatieopstelling is een krachtig instrument om onbewuste en onzichtbare belemmerende patronen op te sporen en vervolgens daadwerkelijk verandering teweeg te brengen. Tijdens zo’n opstelling zoeken we naar manieren om gedrag, procedures en/of gewoontes te doorbreken. We doen dit door de onderliggende onderstroom bloot te leggen. Door deze onderdelen te (h)erkennen, kunnen de oorzaken van problemen worden aangepakt.

Hoe werkt het?

Tijdens een organisatieopstelling nemen deelnemers posities in die de verschillende elementen van de organisatie weergeven. Zo kan een positie bijvoorbeeld een afdeling, een team, een manager of een abstract concept zoals een doel, waarde of uitdaging zijn. Vervolgens delen de deelnemers hun ervaringen en observaties.

Dit proces onthult verborgen patronen, conflicten, hiërarchieën, onuitgesproken regels en andere dynamieken die van invloed zijn op de organisatie. Hierdoor kunnen de onderliggende oorzaken van problemen worden begrepen en kan er verandering worden gerealiseerd.

Organisatieopstellingen zijn een uitkomst bij diverse vraagstukken en/of problemen. Denk bijvoorbeeld aan kwesties rondom leiderschap, terugkerende interne strubbelingen, een onverklaarbaar lage omzet, een hoog personeelsverloop of ziekteverzuim.

Organisatieopstellingen zijn toepasbaar op verschillende niveaus binnen de organisatie, zowel tussen als binnen afdelingen en managementlagen.

Expect miracles!