Organisatie opstellingen

Een blijvend probleem is vaak het signaal dat er iets mis is in de onderstroom.

Een organisatieopstelling is  een helder middel om onbewuste, belemmerende en vaak onzichtbare patronen aan het licht te brengen en ook daadwerkelijk ruimte voor verandering te creëren. Bij een organisatieopstelling kijken we naar datgene dat nodig is om een doorbraak te realiseren in gedrag, patronen en/of processen. Dit doen we door onzichtbare aspecten (de onderstroom) zichtbaar te maken. Door deze aspecten te (h)erkennen kan dat wat het probleem veroorzaakt, opgelost worden.  

Hoe werkt het?

Deelnemers worden tijdens een opstelling uitgenodigd om posities in te nemen die de verschillende elementen van de organisatie representeren. Een positie is bijvoorbeeld een afdeling, team, manager of abstract concept zoals een doel, waarde of uitdaging. Vervolgens worden de deelnemers gevraagd om hun ervaringen en waarnemingen te delen.
Dit proces onthult verborgen patronen, conflicten, hiërarchieën, onuitgesproken regels en andere dynamieken die van invloed zijn op de organisatie. Daardoor worden de onderliggende oorzaken van problemen begrepen waardoor verandering mogelijk is.

Organisatieopstellingen zijn effectief bij verschillende soorten vragen en/of problemen. Denk aan vraagstukken over leiderschap, het continu terugkomen van onderlinge heisa, een onredelijke lage omzet of onverklaarbaar hoog ziekteverzuim of personeelsverloop.

Organisatieopstellingen zijn toepasbaar binnen afdelingen, tussen afdelingen of tussen verschillende managementlagen.

Expect miracles!