De vijf frustraties van teamwork | workshop

De workshop “De 5 Frustraties van Teamwork” is gebaseerd op het boek “The Five Dysfunctions of a Team” van Patrick Lencioni. Het doel van deze workshop is om teams te helpen begrijpen welke obstakels effectief teamwork kunnen belemmeren en hoe deze overwonnen kunnen worden om een meer samenhangende, productieve en harmonieuze werkomgeving te creëren.

De workshop behandelt de volgende vijf frustraties en oplossingen:

Gebrek aan Vertrouwen:

Beschrijving:
Teamleden delen hun zwakheden, fouten en onzekerheden niet met elkaar, wat leidt tot een gebrek aan openheid en eerlijkheid.

Oplossing:
Vertrouwen opbouwen door kwetsbaarheid aan te moedigen en open communicatie te bevorderen.

Angst voor Conflict:

Beschrijving:
Teams vermijden gezonde conflicten en debatten, wat resulteert in oppervlakkige discussies en onuitgesproken meningsverschillen.

Oplossing:
Creëer een omgeving waarin constructieve conflicten worden aangemoedigd en waarin meningsverschillen als positief worden gezien.

Gebrek aan Betrokkenheid:

Beschrijving:
Besluiten worden genomen zonder volledige betrokkenheid van alle teamleden, wat leidt tot halfslachtige inzet en verantwoordelijkheid.

Oplossing:
Zorg ervoor dat alle teamleden gehoord worden en dat er een gezamenlijk commitment is aan genomen beslissingen.

Ontlopen van Verantwoordelijkheid:

Beschrijving:
Teamleden spreken elkaar niet aan op ondermaats gedrag of prestaties, wat leidt tot een afname van de teamstandaarden.

Oplossing: Stimuleer een cultuur van verantwoordelijkheid en transparantie, waar teamleden elkaar kunnen aanspreken op hun bijdrage.

Gebrek aan Aandacht voor Resultaten:

Beschrijving:
Individuele doelen en status krijgen voorrang boven de collectieve resultaten van het team.

Oplossing:
Richt de aandacht van het team op gemeenschappelijke doelen en zorg ervoor dat de collectieve resultaten voorop staan.

Resultaten

Aan het einde van de workshop zullen de deelnemers beter in staat zijn om de dynamiek binnen hun team te begrijpen en te verbeteren. De inzichten en bewustwording zullen de samenwerking bevorderen, conflicten constructief beinvloeden, verantwoordelijkheid wordt meer genomen en er is meer focus op gezamenlijke resultaten.

Deze workshop is perfect als teamdag, en misschien zelfs wel op een schip!
Daarvoor werken we samen met:


Bel ons gerust voor meer informatie.

Alleen ga je sneller,
samen kom je verder.