Extern vertrouwens-persoon

In de Arbowet is geregeld dat werkgevers verantwoordelijk zijn voor de psychosociale arbeidsbelasting van hun medewerkers. Daaronder vallen ongewenste omgangsvormen zoals (seksuele) intimidatie, pesten, agressie, geweld en discriminatie. Hoe goed het ook geregeld is bij de organisatie waar jij werkt, hoe zet jij als medewerker de stap om hulp te vragen?

Het is zo’n last…
Je hebt in je werkomgeving veel hinder van iets dat je werkplezier en misschien zelfs je leven sterk negatief beïnvloedt. Je gaat met een zware last op je schouders naar je werk. Je hebt het gevoel knel te zitten en ziet geen uitweg. Je wilt het misschien ook niet te zwaar maken. Misschien denk je dat het aan jou ligt. Hoe fijn zou het zijn daar met iemand over te praten? Een objectief iemand die samen met jou kijkt naar wat feiten zijn en wat mogelijk fictie is. Iemand die je kunt vertrouwen. Iemand die je kan helpen bij het nemen van eventuele stappen.

Je kunt ons voor een eerste gesprek inschakelen. Daarvoor betaal je geen vergoeding. Als blijkt dat je meerdere gesprekken nodig hebt, kijken we daar pas naar. Voor ons is geluk in het leven en in het werk belangrijk en we willen je daarin graag ondersteunen.

Neem contact op! Pak die helpende hand. Dat mag anoniem maar dat hoeft niet. Je kunt erop vertrouwen dat we discreet zijn. We helpen je graag.  Je kunt bellen met 06-2035 3406. Je krijgt dan Herma aan de telefoon. Je mag ook eerst een sms sturen als je dat prettiger vindt. Doe maar…