Van binnen naar buiten!

Het is tijd om het thuiswerken af te wisselen met weer naar kantoor gaan. Het is tijd opnieuw met elkaar te verbinden!

Van binnen naar buiten is ons programma dat daarbij helpt.
We kijken naar binnen en naar buiten.

We kijken naar de binnenkant van de mens met behulp van onze Karakterscan.
Het rapport dat medewerkers krijgen, geeft hen een gedetailleerd inzicht over hun karakterstructuur. De structuur die hen leidt door hun leven en werk en diezelfde structuur die hen soms ook laat lijden. Je leest het goed. De lange ij is geen foutje. Het leven heeft nu eenmaal altijd twee kanten. Geen bloemen zonder regen!

We kijken naar de buitenkant van de mens met behulp van de DISC methode.
Medewerkers krijgen inzicht in hun voorkeursgedragsstijl.
Gedrag is de zichtbare reactie op iemands onzichtbare gedachten, overtuigingen,  ervaringen en ga zo maar door. De binnenkant dus.
Zo is het plaatje compleet. 

Doordat dit programma in teamverband wordt gedaan, krijgen collega’s een goed  beeld van zichzelf en van elkaar (zeg maar gerust dat ze zichzelf en elkander heel goed leren kennen). Er is meer begrip en acceptatie naar elkaar toe wat veel invloed heeft op de onderlinge samenwerking en verbinding.
Let op wat dat met werkgeluk en resultaten doet!

Het enige dat nodig is van de medewerkers die meedoen met  dit programma, is nieuwsgierigheid naar zichzelf en de bereidheid om naar zichzelf te kijken.  Heb je wel een beetje lef voor nodig…


Hoe doen we het?

  • Plenaire sessie eerste gedeelte Karakterstructuren met aansluitend een individueel coach uur.

Circa vier weken later:

  • Plenaire sessie tweede gedeelte Karakterstructuren met aansluitend een individueel coach uur.

Circa vier weken later:

  • Plenaire sessie DISC met aansluitend een individueel coach uur.

Circa acht weken later:

  • Terugkomdag: 1 individueel coach uur en plenaire afronding.

Zo binnen
Zo buiten