ROI Fundamentals programma

Rendement op investering (details sturen we je graag toe):                               na 32 weken  
Tijdwinst per medewerker per jaar daarna:                                                           165 uur             


En dan hebben we het nog niet over het ervaren van méér plezier en voldoening van een
medewerker waardoor er meer resultaten neergezet worden en er minder ziekteverzuim is!


De uitgangspunten voor de berekening sturen we je graag toe!