Teamtraject 1 | Mail- & agendamanagement (Meer dan Timemanagement!)

Mailboxen stromen over,
agenda’s  barsten uit elkaar.

De regie  is kwijt,
mensen voelen zich stuurloos!

En dat terwijl het werkelijk mogelijk is om met een smile op je gezicht achter je pc te zitten!

Voor de meeste medewerkers is mail het kloppend hart van het werk.
Werk en informatie komen daar binnen en stromen van daaruit weer door. Het is tijd en aandacht waard. 

Dit programma is één van onze paradepaardjes en wordt veelvuldig bij ons aangevraagd. 

Dit is wat we komen brengen

 • Dagelijks een lege inbox
 • Doen wat je van plan bent
 • Een voortgangsbewakingssysteem
 • Een werkbare en realistische planning
 • Inzicht dat je helpt ja en ook nee (nu niet) te zeggen
 • Inzicht dat je helpt keuzes te maken
 • Kennis en waardevolle tips en tricks van Outlook
 • Makkelijker je afspraken na kunnen komen
 • Alleen bewaren wat je nodig hebt
 • Meer energie & vitaliteit
 • Meer rust in je hoofd
 • Omgaan met cc-mail
 • Meer overzicht
 • Structuur in je mail en planning
 • Tijdwinst (10-20%!)
 • Zicht op je werkvoorraad

Zo doen we het

Tijdens de eerste bijeenkomst krijgen de deelnemers een leuke en interessante training over mail en inventariseren we wat zij anders willen op het gebied daarvan. Ze creëren een werkstructuur die hun gaat ondersteunen om hun persoonlijke wensen op het gebied van mail en planning te vervullen. Hun mailbox gaat functioneren zoals het bedoeld is; een brievenbus waarin nieuwe mail binnenkomt en waar het ook weer uit gaat. Het systeem zorgt voor structuur en overzicht dat helpt bij het maken van keuzes.

Direct daaropvolgend implementeren ze, met behulp van een uur van hun coach, het geleerde meteen in hun eigen systeem. Heel praktisch dus en daardoor kunnen ze er meteen mee aan de slag en hebben ze er meteen plezier van.

Op de tweede bijeenkomst focussen we ons op agendabeheer en inventariseren we wat onze deelnemers anders willen op het gebied daarvan. We gaan de Outlook agenda gebruiken om werkvoorraad zichtbaar te maken. Mensen krijgen daardoor een realistische, werkbare planning. Dus één die nageleefd kan worden. Het systeem zorgt voor structuur en overzicht dat helpt bij het maken van keuzes. Er is ook aandacht voor balans en de cirkel van invloed en betrokkenheid.

Direct daaropvolgend implementeren ze, met behulp van een uur van hun coach, het geleerde meteen in hun eigen systeem. Ze hebben daarna alles geïmplementeerd op mail- en agendabeheer conform de Ictus stijl zodat ze er helemaal mee aan de slag kunnen.

Een aantal weken later is er nog een afspraak van een uur met de coach. Hierin kijken we wat er werkt in het nieuw aangeleerde systeem en wat de medewerkers nog nodig hebben. 
En we vieren wat er bereikt is. We vieren dus groots! 

No worries… Het is niet moeilijk.
Je moet alleen even weten hoe
én het gaan doen.