Positieve communicatie & Feedback

Wat het geeft:

Positieve(re) communicatiecultuur | positieve(re) werksfeer | verbinding | erkenning | trots | meer of weer werkplezier | handvatten voor het geven, ontvangen en vragen van feedback. 


Als mensen positief communiceren, maken ze daarmee een heleboel mensen gelukkig. Als eerste zichzelf. Het heeft daardoor op veel zaken impact.  Als iemand in een omgeving zit waarin met name positief gecommuniceerd wordt, heeft dat invloed op het humeur, op het geluksgevoel, op de sfeer, op de cultuur en daardoor op het werkplezier en op de resultaten. 

We gaan het in deze module hebben over de invloed van communicatie; wat het met mensen doet en hoe het positief te beïnvloeden is. We gaan het uitgebreid hebben over complimenteren en aanmoedigen en hebben daar leuke en inspirerende oefeningen bij. We hebben het ook over hoe iemand wat makkelijker ‘nee (nu niet) kan zeggen. We inventariseren wat deelnemers anders willen in de communicatie naar zichzelf toe en in de communicatie van hen uit.

Ook het vragen, geven en ontvangen van feedback krijgt aandacht. Een onderwerp waar de meeste mensen al veel trainingen in hebben gehad en dat aandacht nodig blijft hebben. Weten is één ding. Doen is een tweede. 

Deze module kan ook als workshop worden gegeven.

 

Aanmoedigen

⇒ een vorm van complimenteren.